1 ud af 10 tandskader udløser erstatning

Publiceret 13-05-2019

De fleste tandskader, der sker under en narkose, er typisk mindre skader, viser forskning. Derfor bliver patienterne sjældent kompenseret for deres skade.

Forskere fra Anæstesi- og Operationsklinikken på Rigshospitalet har set på skader på tænder, der er sket i forbindelse med narkose under en operation på et hospital. 552 erstatningssager fra perioden 2007-2017 er blevet gennemgået. Det er alle sager, hvor patienter har anmeldt en tandskade i forbindelse med generel anæstesi.I knap halvdelen af sagerne afviste Patienterstatningen erstatningskravet med det samme, fordi det økonomiske tab med al tydelighed ikke oversteg det daværende minimumsbeløb på 10.000 kr. I de resterende 326 sager blev det vurderet, at kun 16 % af patienterne var berettiget til erstatning.

Samlet set blev der givet erstatning i knap 10 % af de 552 sager, hvor patienter søgte erstatning for deres tandskade. 

Siden undersøgelsesperioden er minimumsbeløbet på 10.000 blevet afskaffet politisk og erstattet af et egetbidrag på 7.625 kr. (2019-niveau), der trækkes fra erstatningen. Det betyder, at der ikke ydes erstatning, hvis beløbet er under 7.625 kr.

En knækket fortand ved intubation


Den hyppigste skade blandt de undersøgte sager var en fraktur på tanden, fx revnede eller knækkede tænder, og de øvre fortænder var mest udsatte for skader. Data viste samtidig, at 4 ud af 5 tandskader skete, når der skulle skabes frie luftveje og opretholdes vejrtrækning under operationen (intubation). 

Risikoen for erstatningsberettigende skader viste sig at være størst i de situationer, hvor det var nødvendigt at bruge flere forsøg på at skabe frie luftveje.

Lav risiko for skade trods mørketal


Artiklen konkluderer, at det må påregnes, at ikke alle tandskader anmeldes. En af årsagerne kan skyldes, at patienterne ikke bliver informeret om muligheden for at søge erstatning. En anden årsag kan være, at det daværende minimumsbeløb på 10.000 kr. afholder patienter fra at søge erstatning for mindre skader. Forskerne anslår endeligt, at risikoen for tandskader sker meget sjældent, nemlig i omkring 0,02% af anæstesiprocedurer.

Læs artiklen (doi)

Patienterstatningen dækker skade på tænderne, hvis det sker i forbindelse med sundhedsfaglig behandling på et hospital. Hvis skaden sker hos egen tandlæge, skal man søge erstatning hos Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.