Flere får erstatning for skader efter lægemidler

Publiceret 09-07-2019

De sidste fem år har Patienterstatningen i gennemsnit fået 11 % flere anmeldte lægemiddelskader hvert år.

I 2018 modtog Patienterstatningen 1.035 anmeldelser fra patienter og borgere, der mente, de havde fået bivirkninger efter et lægemiddel. 

422 borgere fik anerkendt deres sag og tilkendt erstatning. Det gennemsnitlige erstatningsbeløb i 2018 var omkring 85.000 kr.

Flere sager anerkendes

Tæt på halvdelen af alle de borgere, der anmelder bivirkninger efter medicin til Patienterstatningen, har fået en skade, der berettiger til erstatning. 

Hvis man ser bort fra de anerkendte vaccinationsskader, hvor det primært er knuder (granulomer) ved indstiksstedet efter børnevaccinationer, der fylder mest, så er det knap hver fjerde, der anmelder en bivirkningsskade, der får erstatning. Det er den højeste anerkendelsesprocent i de sidste fire år.

Færre skader ved p-piller

Patienterstatningen har over de sidste fem år modtaget færre anmeldelser om blodpropper og andre alvorlige bivirkninger efter p-piller. Det er en positiv udvikling, der ser ud til at fortsætte: 
”Udviklingen skyldes sandsynligvis, at patienter i højere grad får 2. generations p-piller, hvor risikoen for blodpropper er lavere, og at der derfor lykkeligvis sker færre skader”, fortæller Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast.

Mange får ikke anmeldt i tide 

En skade skal efter loven anmeldes senest 3 år, fra man opdager skaden og får kendskab til, at den kan være udløst af lægemidlet, og senest 10 år efter at lægemidlet er udleveret. 

8 % af alle anmeldte lægemiddelsager i 2018 - blev afvist, alene fordi sagen var for gammel. Det tilsvarende tal for behandlingsskaderne er knap 4 %:  ”Det er ærgerligt, at patienter muligvis går glip af erstatning, fordi de ikke kender til ordningen og først for sent får anmeldt deres sag til os. Mange patienter og sundhedspersoner ved fx ikke, at man kan få erstatning for bivirkninger ved lægemidler – også selvom de er beskrevet i indlægssedlen, og patienten var advaret om risikoen. Det budskab skal vi fortsat arbejde på at udbrede”, fortæller Karen-Inger Bast. 
 
Årstal 2018 – både behandlings- og lægemiddelskader

  • 10.608 anmeldelser
  • 26,6 % af sagerne afgjort i 2018 blev anerkendt
  • 721 mio. kr. blev tildelt i erstatning

Særligt for lægemiddelskader

  • 1.035 anmeldelser
  • 46,7 % af sagerne i 2018 blev anerkendt 
  • 36 mio. kr. blev tildelt i erstatning

Download årstal