Lovændring: Bedre mulighed for erstatning ved forsinkede kræftscreeninger

Publiceret 05-12-2019

Patienter, der får en skade i forbindelse med, at en regelmæssig kræftscreening bliver forsinket, får mulighed for at få erstatning, selvom forsinkelsen skyldes ressourcemæssige forhold.

Patienter, som får en skade, fordi de indkaldes for sent til en regelmæssig undersøgelse for brystkræft, livmoderhalskræft eller tyk- og endetarmskræft, stilles nu bedre, når det kommer til at søge erstatning. 

Tidligere har regionen, der har udført screeningsprogrammet, kunnet henvise til ressourcemangel, hvis personale- eller økonomiske begrænsninger var årsag til en forsinkelse, der kom patienten til skade. Ressourcebegrænsningen fritog regionen for erstatningsansvar, fordi det ikke var muligt for sundhedspersonalet at yde den optimale behandling under de givne omstændigheder. 

Denne ressourceregel begrænses nu i forhold til de typer af erstatningssager, hvor skaden er sket i forbindelse med en kræftscreening. Det betyder, at patienter, som fremadrettet får en skade som følge af en forsinket indkaldelse til en screeningsundersøgelse, kan få erstatning, hvis de øvrige erstatningsbetingelser er opfyldt – også selvom forsinkelsen skyldes ressourcemangel. 

 

Lovændringen gælder samtlige screeningsundersøgelser for kræft: screeninger for brystkræft, livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft.

 

Der kan være særligt ekstraordinære forhold, hvor regionerne ikke er i stand til indkalde rettidig til kræftscreening, fx strejke eller naturkatastrofe. Her vil reglerne om force majeure fortsat kunne håndhæves; også i forbindelse med forsinket indkaldelse til kræftscreening.

Gælder fra 1. januar 2020

Loven træder i kræft fra 1. januar 2020. Lovændringen gælder fremadrettet og dermed ikke for sager, der allerede er afgjort af Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen. 

Ændring i fastsættelse af egetbidrag

Lovændringen medfører samtidig, at det lovpligtige egetbidrag på 7625 kr. (2019 niveau), der trækkes fra patientens erstatning, fastsættes ud fra tidspunktet for Patienterstatningens tilkendelse af erstatning i stedet for det tidspunkt, hvor skaden skete. 

Erstatning for lægemiddelskader i beredskabssituationer 

Dækningsområdet udvides samtidig, så patientskader forårsaget af lægemidler, der er ombord i fx redningsbåde og bruges til behandling af skader og akut sygdom i beredskabssituationer, også er dækket.