Plejehjem og bo-institutioner dækket af erstatningsordning

Publiceret 07-06-2018

Alle skader efter sundhedsfaglig behandling, uanset hvor behandlingen foregår, dækkes fra 1. juli.

Et enigt Folketing vedtog tidligere på året en større udvidelse af Patienterstatningens dækningsområde, så alle har de samme rettigheder, uanset hvor de bliver behandlet. 

Lovændringen sikrer også fredning af allerede udbetalte erstatninger, og at man kan få erstatning for psykiske skader efter medicin. Som noget nyt kan danskerne også søge om erstatning, hvis de får en skade efter sundhedsfaglig behandling på fx et plejehjem eller på en social institution. Fra 1. juli 2018 dækker Patienterstatningen nemlig skader efter al sundhedsfaglig behandling, som en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp giver: 

Styrker sikkerhedsnettet

”Folketinget har styrket det sikkerhedsnet, der er spændt ud under danskerne, hvis de får en behandlingsskade. Erstatningsmuligheden, hvis skaden sker, følger nemlig med, uanset hvor borgeren bliver behandlet. Psykiske skader efter medicin bliver også ligestillet med de fysiske skader, og så har man sikret, at en erstatning - der er udbetalt - ikke kan tages fra patienten igen”, forklarer direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast. 

Behandlingsskader sker primært på sygehuse, hos egen læge eller hos en speciallæge, men der sker også skader andre steder, hvor patienter og borgere bliver behandlet og tilset: 

”Vi skal altså ikke længere afvise en behandlingsskade, fordi den, der gav behandlingen, er ansat på et plejehjem eller en social institution i stedet for på et sygehus. Hvis der er tale om sundhedsfaglig behandling, det kan være sårpleje, genoptræning eller medicinering, vil borgeren have ret til erstatning, hvis der sker en skade”, fortæller Karen-Inger Bast. 

Fredning af erstatninger

Hvis man ikke er enig i en afgørelse, kan man altid anke den til Ankenævnet for Patienterstatningen. Tidligere kunne patienter risikere, at en allerede udbetalt erstatning skulle betales tilbage, hvis ankenævnet afgjorde, at patienten slet ikke havde krav på erstatning, og ændrede afgørelsen.


Sådan er det ikke efter 1. juli, hvor en udbetalt erstatning ikke kan kræves tilbagebetalt. 

Psykiske skader efter medicin

Tidligere kunne man kun få erstatning for fysiske bivirkninger efter medicin. Fremover vil også psykiske skader være omfattet af loven. 

En psykisk skade kan fx være hallucinationer, svækket hukommelse, angst, søvnløshed eller depressioner. ”Vi forventer ikke, at vi bliver væltet omkuld af anmeldelser. Heller ikke fra plejehjem eller bo-institutioner, fordi den primære indsats de steder ikke er sundhedsfaglig behandling. Men det er svært at sige noget præcist om omfanget, da vi ikke tidligere har behandlet sagerne”, siger Karen-Inger Bast. 

Kontaktinfo: 

Kommunikationschef Charlotte Wamberg, tlf. 20 27 70 87. 

Nye ændringer i loven

Fakta

  • Før lovudvidelsen var disse kommunale sundhedsydelser omfattet af erstatningsordningen: Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, kommunal tandpleje, hjemmesygepleje, genoptræning og behandling for alkohol- og stofmisbrug. 
  • I 2016 afgjorde Patienterstatningen 88 sager, der vedrørte kommunerne. 11 sager blev anerkendt, og der blev tildelt 1.6 mio.kr. i erstatning. En del af de afviste sager vil med lovudvidelsen fremover blive anerkendt.  
  • En behandlingsskade skal være påført af en autoriseret sundhedsperson eller dennes medhjælp for at være dækket af erstatningsordningen. En medhjælp kan fx være en plejehjemsassistent eller en socialpædagog, der handler på vegne af en sosu-assistent eller læge. 
  • Sundhedsfaglig behandling er iflg. sundhedsloven: … undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient. 
  • Før lovudvidelsen kunne man kun få erstatning for fysiske skader efter lægemidler. Med lovudvidelsen stilles fysiske og psykiske lægemiddelskader ens. En psykisk skade kan fx være en alvorlig og behandlingskrævende depression, der skyldes et lægemiddel, der bruges til behandling af uren hud.