Erstatning for forsinkelser i screenings-programmet for brystkræft

Kvinder kan have ret til erstatning, hvis deres brystkræft bliver opdaget senere, fordi deres screening var forsinket. På denne side samler vi information om erstatning for forsinket diagnosticering af brystkræft.

Kvinder mellem 50 og 69 år skal inviteres til screening for brystkræft med 2 år og 3 måneders mellemrum. Hvis der har gået længere tid, var din invitation forsinket. Du skal have fået din første invitation, når du senest er 52 år og 3 måneder.

Du kan have ret til erstatning, hvis forsinkelsen har ført til et forværret sygdomsforløb. Det kan være, at din overlevelsesprognose er forringet med mindst 5 procentpoint. Det kan også være, at du skulle igennem et hårdere behandlingsforløb, end du ellers skulle have været igennem, hvis din screening ikke havde været forsinket.

Et hårdere behandlingsforløb kan blandt andet bestå af, at du skal have flere strålebehandlinger, eller at man er nødt til at fjerne dit bryst, hvor det ellers kunne have været bevaret.

Når vi modtager din ansøgning, indhenter vi din journal og alt materialet om din brystkræft. Vi har dygtige sagsbehandlere og læger med speciale i brystkræft. De kan ud fra din specifikke tumortype og størrelse regne ud, hvor stor tumoren var på det tidspunkt, hvor din brystkræft burde være opdaget.

De kan også vurdere, hvilken behandling du ville være tilbudt på det tidspunkt, hvor din brystkræft burde være opdaget. Du har ret til erstatning, hvis din 5-årige overlevelsesprognose er blevet 5 procentpoint lavere, eller dit behandlingsforløb er hårdere eller mere omfattende som følge af forsinkelsen.

Forsinkelser på 30 dage eller mindre ændrer hverken på den behandling, man skal igennem eller på ens overlevelsesprognose. Derfor vil du ikke kunne få erstatning for forsinkelser på 30 dage eller mindre.

Vi har to notater, der begrunder, hvorfor forsinkelser på 30 dage eller mindre ikke giver erstatning.

Der er en gruppe af kvinder, hvor en forsinkelse på maksimalt 90 dage heller ikke vil ændre på deres overlevelsesprognose eller behandlingsforløb i et omfang, der giver ret til erstatning. Der er tale om:

  • Kvinder, der ikke er gået i overgangsalderen, hvor kræftsvulsten maksimalt var 20 mm på diagnosetidspunktet, og der ikke var metastaser i lymfeknuderne.
  • Kvinder der er gået i overgangsalderen med en kræftsvulst på maksimalt 20 mm og uden metastaser i lymfeknuderne, og hvor der IKKE gives kemoterapi. Undtaget fra denne gruppe er dog kvinder, der på diagnosetidspunktet havde en svulst på 11 mm, og som får antiøstrogen (endokrin) behandling.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har ret til erstatning, skal du endelige søge!

Du kan se vores korte interne notat om forsinkelse på 90 dage og det lægelige baggrundsnotat, der begrunder det (Bilag 1) (Bilag 2) (Bilag 3).

Du kan udfylde vores elektroniske ansøgningsskema.

Hvis du har problemer undervejs er du altid velkommen til at ringe på 33 12 43 43.

Så mange har søgt erstatning for forsinket screening for brystkræft

Tallene er trukket fra den dato, hvor regionerne hver især melder ud, at de har forsinkelser i screeningsprogrammet for brystkræft.

Region Hovedstaden: Sager vedrørende forsinkelser i programmet for brystkræftscreening siden 21. juli 2021. Opdateret 30.05.23.
Anerkendte sager -
Afviste sager 8
Ikke afgjorte sager 27
I alt 35
Region Sjælland: Sager vedrørende forsinkelser i programmet for brystkræftscreening siden 14. april 2021. Opdateret 30.05.23.
Anerkendte sager 4
Afviste sager 23
Ikke afgjorte sager 6
I alt 33