Erstatning efter unødige amputationer

I april 2022 viste en undersøgelse i Region Midtjylland, at en række amputationspatienter i regionen muligvis kunne have undgået amputation, hvis de havde fået den rette karkirurgiske behandling i tide. Regionen undersøgte efterfølgende omkring 1800 karkirurgiske patientforløb for at finde patienter, som kan have ret til erstatning for deres amputation. 150 patienter er identificeret af regionen, hvor der er tvivl om, hvorvidt deres amputationer kunne have været undgået eller udskudt.

I august 2022 udgav Danske Regioner en rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som viste, at der er betydelige forskelle på antallet af amputationer regionerne imellem. På baggrund af rapporten kontakter Region Sjælland og Region Syddanmark amputationspatienter tilbage til 2016 og gennemgår amputationsforløb tre år tilbage for at identificere de patienter, som kan have ret til erstatning.

Du kan altid søge erstatning

Uanset hvilken region du bor i, kan du altid søge erstatning hos Patienterstatningen. Det er gratis, og du behøver ikke en advokat.

Du behøver ikke vente på et brev fra din region, før du kan søge erstatning. Hvis du mener, at du selv eller en af dine pårørende kunne have undgået en amputation med andet patientforløb, kan du altid søge erstatning hos Patienterstatningen.

Søg erstatning

Husk at skrive, hvad du mener gik galt

Patienterstatningen kan kun tildele erstatning, hvis du har fået en skade på grund af dit behandlingsforløb. Der skal med andre ord være gået noget galt i dit forløb.

Hvis du søger om erstatning, beder vi dig skrive i ansøgningen, hvad du mener, der gik galt. Det kan for eksempel være, at du mener, at du har fået for sen behandling eller at behandlingsstederne burde have gjort noget andet.

Du kan naturligvis ikke vide, hvad der er gået galt. Patienterstatningen undersøger derfor hele dit forløb - uanset hvad, du skriver i din ansøgning. Men det er lettere og hurtigere for os at behandle sagen, hvis du skriver, hvorfor du mener, at du kan have ret til erstatning.

Hvor mange har søgt erstatning?

Den første oversigt viser, hvor mange borgere der har søgt erstatning på baggrund af en amputation siden april 2022. 

Den anden oversigt viser, hvor mange sager Patienterstatningen har oprettet om amputationer siden april 2022. En patient kan have flere erstatningssager, hvis man for eksempel mener, at der sket en skade hos både den praktiserende læge og på sygehuset. 

Oversigterne bliver opdateret hver mandag.

Ansøgere fordelt
på regioner
Sidst opdateret:
20.03.23

Total
Borgere, der har fået anerkendt sin sag 17

Borgere, der har fået afvist erstatning

61
Borgere, der afventer afgørelse 249
Total antal borgere 327

 

Erstatnings-
ansøgninger
fordelt på
regioner
Sidst opdateret:
20.03.23

Region
Hoved-
staden
Region
Midt-
jylland
Region
Nord-
jylland
Region
Sjæl-
land
Region
Syd-
danmark
Ikke
regio-
nalt*
Total
Anerkendte sager 2 13 - 4 - 1 20
Afviste sager 1 57 6 12 4 4 84
Ikke afgjorte sager 12 185 6 93 37 20 353
Total antal sager 15 255 12 109 41 25 457

 *Sager som omhandler det kommunale sundhedsvæsen, forsikringssager eller sager, som ikke har fået kodet et ansvarligt behandlingssted endnu.

Læs mere

Læs mere om de unødvendige amputationssager i Region Midtjylland.

Erstatning for amputationer og karkirurgi i Region Midtjylland