Sagsnummer 18-10283

Aktindsigt til en kommune i sag om tilbagebetaling af sociale ydelser

08-02-2023

Patienterstatningen havde anerkendt en behandlingsskade i en kvindes højre knæ og tilkendt mere end 3 millioner kroner i erstatning.

Kvindens bopælskommune anmodede efterfølgende om aktindsigt i erstatningsafgørelserne til brug for kommunens sag om tilbagebetaling af sociale ydelser. Patienterstatningen gav aktindsigt i afgørelserne med henvisning til jf. § 11 c, stk. 1, nr. 4, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område- Det fremgår heraf, at kommunen uden samtykke kan indhente oplysninger til brug for behandling af sager om tilbagebetaling af sociale ydelser.