Sagsnummer 23-0224

Sygehus´ opbevaring af afdød mand var ikke omfattet af patienterstatningsordningen

03-08-2023

De efterladte efter en afdød mand søgte erstatning, fordi de mente, at sygehuset ikke havde opbevaret liget forsvarligt.

Patienterstatningsordningen dækker kun behandlingsskader, hvorved forstås skader, der påføres patienter, mens de lever. Det er derfor en forudsætning for at kunne opnå erstatning, at der er tale om en patient, som i forbindelse med behandling eller undersøgelse er blevet påført en skade.  

Da sagen ikke vedrørte sygehusets behandling af patienten, mens kan levede, faldt erstatningskravet uden for patienterstatningsordningen.

Afgørelse 12. januar 2023.