Sagsnummer 21-9046

Nervegener var ikke opstået i tilstrækkelig nær tidsmæssig sammenhæng med behandlingen og skyldtes derfor med overvejende sandsynlighed arvævsdannelse. Anerkendelse efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4, ændret til afvisning efter KEL § 19

03-08-2023

En 34-årig kvinde gennemgik 23. november 2020 en operation, hvor man rekonstruerede ledbåndet mellem lægbenet og rullebenet. Ved kontrol 7. december 2020 var arret pænt, og der var ingen føleforstyrrelser. Efterfølgende behandlet med gips og walker.

Efterfølgende blev der 25. maj 2021 beskrevet hypersensibilitet omkring arret, som kunne give jagende og stikkende fornemmelse mod hælen. Der var ikke tegn på refleksdystrofi, men der var lokale nervesmerter. Det blev vurderet, at der ikke var baggrund for yderligere kirurgi.

Af patientskadeerklæring med fodskema fremgik det, at patienten havde nervesmerter omkring anklen i form af jagende smerte ved venstre ankelled samt konstant hypersensitivitet. Der var forværring ved berøring eller tryk. Der var føleforstyrrelser af suralisnerven og en gren af skinnebensnerven.

Patienterstatningen vurderede, at patienten i forlængelse af operation af venstre ankel udviklede kraftigt arvæv og smerter mod hælen. Arvævsgenerne skyldtes egne forhold og var en uundgåelig følge af operationen. Det blev dog vurderet, at der med overvejende sandsynlighed var sket en skade på suralisnerven og skinnebensnerven ved operationen, og at der var tale om en hændelig sjælden komplikation. Patienterstatningen tilkendte takstmæssig svie og smerte godtgørelse i 332 dage og et varigt mén på 5 %.

Ankenævnet for Patienterstatningen vurderede, at patienten ikke var påført en skade, og at de beskrevne føleforstyrrelser i området for suralisnerven med overvejende sandsynlighed skyldes sekundær arvævsdannelse ved nerven. Der blev lagt vægt på, at føleforstyrrelserne ikke var opstået i nær tidsmæssig sammenhæng til operationen, og at det mere sandsynligt skyldes arvæv.

Afgørelse af 29. september 2022 ændret ved Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse af 28. november 2022.