Sagsnummer 20-10773

Ikke forsørgertabserstatning efter EAL § 13 eller overgangsbeløb efter EAL § 14 a til kæreste

03-08-2023

En 71-årig mand afgik ved døden i december 2019 efter en operation for polypper i tarmen. Dødsfaldet blev anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4. Manden havde en kæreste, og der opstod herefter spørgsmål om, hvorvidt kæresten havde krav på erstatning for forsørgertab samt overgangsbeløb.

Det fremgik af oplysningerne, at parret havde være kærester i 7 år. De havde ikke haft fælles adresse, men havde boet hos hinanden på skift og havde delt udgifterne til kost, rejser og gaver. Derudover havde kæresten købt et hus, som de i fællesskab havde renoveret med henblik på, at de skulle flytte ind i det sammen til august 2021.

Patienterstatningen vurderede, at afdøde og kæresten ikke var samlevende i erstatningsansvarslovens § 13´s forstand.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke bestod et sådant gensidigt økonomisk afhængighedsforhold mellem afdøde og kæresten, at kæresten havde mistet en forsørger.

Patienterstatningen lagde særligt vægt på, at der efter praksis sjældent ydes forsørgertabserstatning efter erstatningsansvarslovens § 13, hvis der ikke har været fælles bopæl.

Den efterladte kæreste havde derfor ikke krav på erstatning for forsørgertab eller overgangsbeløb. Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen med samme begrundelse som Patienterstatningen.

Sagen viser, at det i visse tilfælde kan være svært at afgøre, om man som efterladt kan betragtes som samlevende og dermed er berettiget til erstatning for forsørgertab og overgangsbeløb. Det afgørende er, at man kan dokumentere, at man har levet i et ægteskabslignende samliv.

Afgørelse af 22. april 2022 tiltrådt ved Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse af 10. november 2022.