Sagsnummer 21-4062

Ikke erstatning for patientens ægtefælles indkomsttab som følge af pasning af patienten

03-08-2023

En 45-årig mand blev i forbindelse med operation for kræft i tarmen påført skade på bugspytkirtlen med et heraf følgende langvarigt og kompliceret behandlingsforløb.

Patientens ægtefælle var efter lov om social service § 118 bevilget 6 måneders orlov til pasning af patienten med en månedlig ydelse på cirka 23.000 kr. Dette medførte et indkomsttab for ægtefællen på cirka 120.000 kr. i i forhold til hendes normal løn.

Patienterstatningen vurderede, at ægtefællens indkomsttab ikke kunne erstattes.

Patienterstatningen lagde vægt på, at ægtefællens indtægtstab ikke var en helbredelsesudgift eller et andet tab for patienten, og det derfor ikke kunne erstattes efter Erstatningsansvarslovens § 1, stk. 1.

Patienterstatningen lagde videre vægt på, at efter almindelige erstatningsretlige regler er det som hovedregel kun den skadelidte person selv, der kan kræve erstatning, og ikke andre, som indirekte lider et tab ved personskaden.

Patienterstatningen fandt på baggrund af praksis på området ikke grundlag for at fravige denne hovedregel.

 Afgørelse 5. december 2022