Sagsnummer 22-1407

Prednisolonbehandling medførende uhelbredelig, dødelig hjerneinfektion anerkendt som lægemiddelskade og varigt mén fastsat til 100 % for uhelbredelig sygdom

03-04-2023

En 17-årig dreng var blevet behandlet med Prednisolon på grund af hudsygdom. Prednisolonbehandlingen reaktiverede latent virus med deraf følgende uhelbredelig hjerneinfektion.

Drengen afgik ved døden som følge af hjerneinfektionen, og Patienterstatningen anerkendte dødsfaldet som en lægemiddelskade efter KEL § 43.

Patienterstatningen fastsatte det varige mén som følge af skaden til 100 %.

Patienterstatningen lagde vægt på, at drengen cirka 3 uger inden dødsfaldet var vurderet til at være uhelbredelig syg af hjerneinfektionen, som ville medføre døden indenfor kort tid.

Patienterstatningen vurderede, at bestemmelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel punkt I.3 om, at uhelbredelig kræft som udgangspunkt vurderes til et varigt mén på 100 %, kunne anvendes analogt i denne sag.

Godtgørelsen for varigt mén blev reduceret med 4/5 efter reglerne om ”mellemkommende død”, da drengen kun levede lidt over en måned efter lægemiddelskadens indtræden.

Afgørelsesdato: 13. oktober 2022