Sagsnummer 20-9398

Skade opstået som følge af svigt i apparatur anvendt under øjenoperation anerkendt

21-04-2022

En 64-årig kvinde blev opereret for et såkaldt makulahul, som er et hul den centrale del af nethinden – også kaldet den gule plet. I forbindelse med operationen opstod der en blødning i nethinden, da spidsen af instrumentet til peeling af den gule plet løsnede sig og ramte nethinden i området mellem midten af synscentrum og synsnervehovedet.

Patienterstatningen vurderede, at det forhold, at spidsen af instrumentet løsnede sig fra apparatet, måtte anses som et svigt af det anvendte apparatur. Der blev lagt vægt på, at spidsen ved at gå løs og tilføje en blødning i nethinden afveg fra instrumentets normale og tilsigtede funktion.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 2.

Afgørelsesdato: 10. juni 2021