Sagsnummer 20-9598

Dødsfald som følge af fejl ved hjertelungemaskine anerkendt

21-04-2022

En 69-årig mand fik foretaget en by pass-operation. Under operationen opstod der iltmangel på grund af en fejl ved hjertelungemaskinen. Som følge af iltmanglen fik manden en svær hjerneskade og afgik ved døden ca. to uger senere.

Patienterstatningen vurderede, at det forhold, at der opstod iltmangel, skyldtes et svigt i en komponent i hjerte-lungemaskinen. Der blev lagt vægt på, at der under operationen blev konstateret en defekt oxygenator. Der var ikke beskrevet andre omstændigheder, der kunne medføre iltmangel og den deraf følgende hjerneskade.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 2.

Afgørelsesdato: 12. maj 2021