Sagsnummer 21-4550

Behandling hos ikke-autoriseret psykolog ikke omfattet af loven

21-04-2022

En ung mand anmeldte, at han var blevet påført skade i forbindelse med behandling hos en psykolog. Under sit studie havde manden oplevet stress og angst, og han var derfor blevet bevilget en psykolog, som skulle hjælpe og vejlede ham gennem studiet. Manden mente, at psykologen havde udsat ham for et enormt stressfuldt magtmisbrug.

Psykologen oplyste til sagen, at han havde haft samtaler med manden via sit arbejde som kunstpsykologisk vejleder på det pågældende uddannelsessted. Han var lønnet af uddannelsesstedet, og samtalerne havde ikke haft fokus på behandling, men på det kunstneriske. Psykologen beskrev samtalerne som støttetimer under studieopstart.

Det fremgik af sagen, at psykologen var uddannet cand.psyk., men at han ikke var autoriseret psykolog. Der var dermed ikke tale om behandling foretaget af en autoriseret sundhedsperson. Der var heller ikke tale om behandling foretaget under ansvar af en autoriseret sundhedsperson.

Da behandlingen dermed ikke var omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, blev sagen afvist.

Afgørelsesdato: 29. september 2021