Sagsnummer 21-1459

Gennemførelse af planlagt operation for nedsunken livmoder efter peroperative fund gjorde, at den planlagte operation ikke længere var optimal. Betydning af patientens samtykke under operationen. Afvisning efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1-4 ændret til anerkendelse efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1

03-08-2023

Under en planlagt operation for nedsunken livmoder (opsyning af livmoder) i lokalbedøvelse konstaterede man, at de anatomiske forhold var anderledes end forventet. Patienten blev herefter oplyst om, at det ville være mest hensigtsmæssigt med en anden operation (fjernelse af livmoderhalsen). Dette var patienten ikke interesseret i, og hun ville gerne have den aftalte operationen. Man fortsatte derfor med den planlagte operation.

Patienterstatningen vurderede, at det var efter erfaren specialiststandard at gennemføre den planlagte operation.

Patienterstatningen lagde vægt på, at medicinpåvirkningen ikke havde haft en væsentlig indflydelse på hendes operationsvalg. Patienterstatningen lagde videre vægt på, at hun selv efter operationen fortsat var meget i tvivl om, hvorvidt hun ønskede at få livmoderhalsen afkortet og senere udeblev fra operation. På baggrund heraf var der ikke grundlag for at antage, at hun havde valgt at få afkortet livmoderhalsen, selv hvis hun ikke havde været medicinpåvirket, da hun blev bedt om at træffe en beslutning.

Patienterstatningen vurderede videre, at patientens lændesmerter, vandladningsbesvær og sygeleje ikke med overvejende sandsynlighed var en følge af operationen.
Ankenævnet for Patienterstatningens vurderede, at behandlingen ved operationen ikke havde været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard.

Af den lægelige vurdering fremgår, at det ikke var i overensstemmelse med erfaren specialiststandard at bede patienten under operationen forholde sig til en anden operation eller at gennemføre en operation, som på baggrund af de under operationen konstaterede forhold, var suboptimal.

Af den lægelige vurdering fremgår videre, at patienten var medicinpåvirket og forventelig stresset umiddelbart forud for operationen, og hun derfor ikke kunne forholde sig realistisk til forslaget. Erfaren specialiststandard havde været at afbryde indgrebet og tilbyde ny vurdering/samtale en anden dag.

Ankenævnet for Patienterstatningens vurderede videre, at patientens lændesmerter, vandladningsbesvær og sygeleje med overvejende sandsynlighed var en følge af operationen.

 Afgørelse af 19. september 2021 ændret ved Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelse af 3. november 2022.