Sagsnummer 19-6947

Ikke erstatning for ulovlig tvangsindlæggelse

02-02-2021

En 59-årig kvinde rejste krav om erstatning for ulovlig tvangsindlæggelse og tvangsmedicinering.

Kvinden havde klaget over tvangsindlæggelsen til Det Psykiatriske Patientklagenævn, og sagen var blevet indbragt for domstolene. Landsretten havde givet kvinden medhold i, at tvangsindlæggelsen og den efterfølgende tvangstilbageholdelse var ulovlig.

Patienterstatningen vurderede, at kvinden ikke var blevet påført en hverken fysisk eller psykisk skade under tvangsindlæggelsen. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19, stk. 1.

Patienterstatningen informerede kvinden om, at erstatningskrav i anledning af tvangsindlæggelsen skulle rettes direkte over for sygehuset.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 2019-8028).

For en lignende sag se 18-1839.

Afgørelsesdato: 18. august 2019