Sagsnummer 17-2433

Nye udgifter kunne ikke begrunde genoptagelse af sagen

03-06-2019

En 55-årig kvinde havde tidligere fået erstatning for følger efter komplikationer til en gastric bypass-operation.

Kvinden bad senere om at få sagen genoptaget, fordi hun havde fået tandproblemer, hvilket efter hendes opfattelse skyldtes den anerkendte skade. Som følge af tandproblemerne havde hun haft omfattende udgifter til tandbehandling.

Efter erstatningsansvarslovens § 11, stk. 3, kan en afsluttet sag genoptages, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning. En sag kan ikke genoptages alene med henblik på yderligere erstatning for udgifter. Hvis der er grundlag for at genoptage sagen og forhøje ménet eller erhvervsevnetabet, kan der dog gives yderligere erstatning for udgifter i den forbindelse.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var grundlag for at forhøje erstatningen for de øvrige erstatningsposter. Patienterstatningen afviste derfor at genoptage sagen alene på baggrund af de nye udgifter.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (18/2795).

Afgørelsesdato: 7. december 2017