Sagsnummer 16-3276

Blodprop i hjernen var ikke med overvejende sandsynlighed en følge af kemoterapi

03-06-2019

En 51-årig kvinde blev behandlet med kemoterapi på grund af brystkræft – med præparatet Tamoxifen. Under forløbet udviklede hun en blodprop i hjernen, som medførte en venstresidig lammelse og synsfeltudfald på begge øjne.

Kvinden anmeldte forløbet til Patienterstatningen, da hun mente, at blodproppen var opstået som følge af behandlingen med Tamoxifen.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem behandlingen med Tamoxifen og blodproppen.

Der blev lagt vægt på, at Tamoxifen ikke er kendt for at kunne medføre blodpropper, ligesom der ikke findes medicinske studier, der har påvist en mulig sammenhæng mellem Tamoxifen og blodpropper.

Der blev også lagt vægt på, at ca. 3 % af alle kræftpatienter får en blodprop i løbet af det første år efter diagnosen. Patienterstatningen vurderede derfor, at det mest sandsynligt var selve kræftsygdommen, der disponerede for udvikling af blodpropper, og ikke behandlingen med Tamoxifen.

Sagen blev derfor afvist efter KEL § 38, stk. 1, jf. § 44.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen (AfP 18/668).

Afgørelsesdato: 27. oktober 2017