Sagsnummer 18-6661

Ulykkestilfælde på plejecenter ikke omfattet af loven

21-02-2019

En 76-årig mand anmeldte, at han var kommet til skade på et plejecenter. Skaden var sket i forbindelse med et toiletbesøg, hvor bækkenstolen havde mistet et hjul, så manden faldt og brækkede kravebenet.

Behandling på plejehjem og plejecentre blev omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde pr. 1. juli 2018. Reglen i KEL § 21, stk. 2, gælder dog kun ulykkestilfælde, der sker på et sygehus. Der kan derfor ikke ydes erstatning for ulykkestilfælde, der sker på plejehjem. 

Da skaden ikke var sket i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, undersøgelse eller lignende, var den ikke omfattet af loven. Sagen blev derfor afvist.

Afgørelsesdato: 22. august 2018