Sagsnummer 18-1304

Sag henlagt – afdøde efterlod sig ingen pårørende

21-02-2019

En kvinde anmeldte en skade til Patienterstatningen og afgik ved døden kort tid efter.

Det fremgik af journalmaterialet, at kvinden ikke havde familie eller andre pårørende. Skifteretten oplyste, at boet var udlagt til kommunen, da ingen pårørende havde påtaget sig begravelsesomkostningerne. Skifteretten havde ingen oplysninger om pårørende, og der var ikke foretaget en arvingsundersøgelse.

Der var dermed ingen oplysninger om efterladte, der kunne modtage en eventuel erstatning. Patienterstatningen henlagde derfor sagen uden behandling.

For en lignende sag se 18-3890.

Afgørelsesdato: 10. juni 2018