Sagsnummer 18-3890

Sag afvist – de efterladte havde givet arveafkald

21-02-2019

En kvinde anmeldte et erstatningskrav på vegne af sin afdøde mor. Det fremgik af sagens oplysninger, at både kvinden selv og hendes bror havde givet arveafkald, og at ingen af dem havde et direkte krav. Der var ikke øvrige pårørende.

Da der dermed ikke var nogen, der havde en retlig interesse i sagen, blev sagen henlagt uden behandling.

For en lignende sag se 18-1304.

Afgørelsesdato: 24. maj 2018