Sagsnummer 18-3176

Patient burde have været henvist til specialiseret behandling i udlandet tidligere

21-02-2019

En 68-årig mand var i flere år blevet fulgt på et landsdelssygehus på grund af en udposning på hovedpulsåren (aortaaneurisme) på overgangen mellem brystkassen og maven. I 2014 blev det vurderet, at han ikke kunne opereres, da han blandt andet havde dårligt hjerte og nedsat lungefunktion, og der derfor var stor risiko for komplikationer ved en operation.

Ved kontrol i juni 2017 var aneurismet vokset, men man mente fortsat ikke, at det var muligt at operere.

Et par måneder senere blev manden indlagt på et lokalsygehus med mavesmerter. Man vurderede, at der var sket en indkapslet bristning af aneurismet, og at manden skulle vurderes i forhold til en mulig operation i Sverige. Man kontaktede derfor et svensk sygehus, som gav udtryk for, at de godt ville operere ham. Det svenske sygehus kontaktede derefter landsdelssygehuset og sørgede for betaling af operationen.

Operationen blev foretaget i oktober 2017 og forløb uden komplikationer, og mandens almene tilstand blev væsentligt forbedret.

Patienterstatningen vurderede, at man allerede i juni 2017 burde have taget kontakt til udenlandske samarbejdspartnere med henblik på vurdering af muligheden for operation. Der blev lagt vægt på, at det var velkendt, at man på flere udenlandske sygehuse havde erfaring med karkirurgisk behandling, der endnu ikke kunne tilbydes i Danmark. Der blev også lagt vægt på, at der i betragtning af mandens alvorlige tilstand var grundlag for at undersøge alle behandlingsmuligheder.

Patienterstatningen vurderede desuden, at manden med overvejende sandsynlighed var blevet tilbudt tidligere operation, hvis man havde kontaktet et udenlandsk sygehus allerede i juni 2017. Derved ville han have undgået den midlertidige forværring af sin helbredstilstand, som han oplevede frem til operationen i oktober 2017. Det var dog ikke overvejende sandsynligt, at man ville have opnået et bedre resultat ved en tidligere operation.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1, og manden blev tilkendt godtgørelse for svie og smerte for det forløb, han kunne have undgået.

Afgørelsesdato: 26. august 2018