Sagsnummer 16-11153

Ikke erstatning for forlænget uddannelse til folkeskoleelev

21-02-2019

En 8-årig pige fik anerkendt forsinket diagnosticering af en godartet svulst i hjernen. Skaden medførte blandt andet, at hun havde haft mange epileptiske anfald og været indlagt og unødigt behandlet med antiepileptisk medicin i to år. Derudover havde hun haft problemer med at passe sin skole. Hun blev derfor tilkendt lovens maksimale godtgørelse for svie og smerte.

Skaden betød desuden, at pigen havde haft så meget fravær fra skolen, at hun måtte gå et skoleår om.

Hvis en skade har forlænget skadelidtes uddannelse, er der mulighed for at give en særskilt erstatning for dette som ”andet tab” efter EAL § 1. Det er en betingelse, at det er tilstrækkeligt sandsynligt, at forlængelsen har medført et økonomisk tab i form af øgede udgifter under uddannelsen eller et fremtidigt indtægtstab som følge af, at erhvervsstarten er blevet forsinket.

Set i forhold til pigens unge alder, og at det var relativt tidligt i hendes skolegang, at hun måtte gå en klasse om, vurderede Patienterstatningen, at det ikke var tilstrækkeligt sandsynligt, at det mistede skoleår ville medføre et økonomisk tab. Der blev derfor givet afslag på erstatning for forlænget uddannelse.

Afgørelsesdato: 11. juli 2018