Sagsnummer 17-8484

Sociolancen omfattet af lovens dækningsområde

28-06-2018

En 62-årig kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade i forbindelse med psykiatrisk behandling, bl.a. ved henvendelse til Sociolancen.

Sociolancen er et køretøj, der er bemandet med både en socialfaglig medarbejder og en sundhedsfaglig medarbejder, som kan hjælpe socialt udsatte borgere i Københavns Kommune. Den drives af Region Hovedstadens Akutberedskab, Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab i fællesskab.

Sociolancen er dermed en del af Region Hovedstadens præhospitale område og hører derfor ind under klage- og erstatningslovens dækningsområde. Det er uden betydning, om det er en sundhedsfaglig eller en socialfaglig medarbejder, der har forestået den pågældende behandling.

Patienterstatningen vurderede dog, at kvinden ikke var blevet påført skade ved den præhospitale behandling. Sagen blev derfor afvist.

Afgørelsesdato: 18. maj 2018