Sagsnummer 07-0331

Formuetab er ikke en skade i lovens forstand

07-10-2016

En 52-årig mand blev henvist til undersøgelse på mistanke om en kræftsvulst i hjernen, et såkaldt glioblastom. Han havde en måned tidligere oplevet et par generaliserede krampeanfald, og en MR-scanning havde vist signalforandringer i venstre hjernehalvdel.

Der var ca. en måneds ventetid på undersøgelsen. I mellemtiden havde patienten selv foranlediget undersøgelser i USA, som bekræftede, at der var tale om et glioblastom. Han påbegyndte kort efter strålebehandling i Tyskland. Patienten bad efterfølgende regionen om at refundere sine behandlingsudgifter og anmeldte samtidig forløbet.

Patienterstatningen vurderede, at patienten ikke var påført skade ved behandlingen. Der blev blandt andet lagt vægt på, at behandlingen i Tyskland var påbegyndt tidligere, end en tilsvarende behandling i Danmark ville være påbegyndt. Det forhold, at han havde afholdt udgifter til behandlingen i udlandet, var ikke i sig selv at betragte som en skade i lovens forstand.

Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Det ligger uden for Patienterstatningens kompetence at tage stilling til, om patienter kan rejse krav over for sygehusmyndighederne for udgifter afholdt til behandling i udlandet.

Afgørelsesdato: 30. april 2007