Sagsnummer 14-6743

Vagtlæge mistolkede symptomer på blodprop i hjertet

09-03-2016

En 36-årig kvinde kontaktede telefonisk vagtlægen om natten og oplyste, at hun havde det meget dårligt. Hun havde trykken midt i brystet, hurtig vejrtrækning og summen i kroppen, og hun svedte og følte ikke, hun kunne være til. Hendes temperatur var 38,3. Vagtlægen tolkede symptomerne som en form for virus og rådede hende til at tage Panodil eller Ipren til at slå feberen ned.

Et par timer senere afgik kvinden ved døden som følge af en blodprop i hjertet.

Boet anmeldte sagen. Patienterstatningen vurderede, at vagtlægen på baggrund af de beskrevne symptomer burde have overvejet muligheden af, at der kunne være tale om en akut hjertesygdom. Der blev lagt vægt på, at retningslinjerne foreskriver, at der ved trykkende smerter i brystet skal spørges nærmere ind til symptomerne, familiære dispositioner, tidligere sygdomme eller andre risikofaktorer, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter nr. 9056 af 8. februar 2010.

Patienterstatningen vurderede desuden, at patienten med overvejende sandsynlighed ville have overlevet, hvis vagtlægen havde mistænkt en akut hjertesygdom og indlagt hende akut.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1. Der blev udbetalt overgangsbeløb samt erstatning for forsørgertab til de efterladte.

Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 17. december 2014