Sagsnummer 13-1666

For sen anmeldelse af skade opstået under fødsel

16-06-2016

En dreng født i 2008 fik umiddelbart efter fødslen konstateret en flænge på toppen af hovedet, muligvis fra en såkaldt skalp-elektrode. Forældrene anmeldte forløbet til Patienterstatningen i 2013 og anførte, at drengen ikke havde hårvækst i det område, hvor han havde fået flængen.

Ankenævnet for Patienterstatningen mente, at sagen var forældet, da forældrene havde haft kendskab til skaden siden fødslen.

Forældrene indbragte herefter sagen for domstolene. For retten forklarede de, at flængen ikke var blevet behandlet, og at de kun havde fået at vide, at flængen muligvis skyldtes en skalp-elektrode. De var derimod ikke loyalt blevet oplyst om fejlen eller virkningerne heraf.

Retten mente, at forældrene umiddelbart efter fødslen havde eller burde have fået kendskab til skaden, og at den kunne være forårsaget af sygehusets behandling. Ankenævnet blev derfor frifundet (dom af 20. maj 2015 fra Retten i Sønderborg, sag nr. BS C3-1413/2014).

Dommen viser, at fristen for at anmelde erstatningskrav til Patienterstatningen regnes fra det tidspunkt, hvor man fik eller burde have fået kendskab til, at der er sket en skade som følge af behandlingen. Det er uden betydning, om det først senere viser sig, at skaden efterlader sig varige følger.

Afgørelsesdato: 19. marts 2013