Sagsnummer 15-6158

Erstatning for skade efter nyredonation

16-06-2016

En 46-årig mand fik fjernet sin ene nyre til brug for donation. Efterfølgende udviklede han kroniske smerter omkring operationsarret.

Man fandt ingen forklaring på smerterne, men vurderede, at de kunne skyldes arvæv og sammenvoksninger efter operationen.

Da der var en såvel tidsmæssig som medicinsk sammenhæng mellem operationen og smerterne, anerkendte Patienterstatningen skaden efter KEL § 22.

Afgørelsen er et eksempel på det lempelige beviskrav, der gælder efter KEL § 22. Efter denne bestemmelse er det ikke en betingelse, at skaden med overvejende (dvs. over 50 %) sandsynlighed er en følge af behandlingen. Der kan derimod ydes erstatning, når blot skaden kan være en følge af behandlingen (donationen).

Afgørelsesdato: 8. oktober 2015