Sagsnummer 15-0836

Clostridium bakterier var ikke påført ved behandlingen

16-06-2016

En 63-årig kvinde var indlagt til behandling for brystkræft med spredning til blandt andet lever og knogler. Under indlæggelsen var hendes tilstand meget svækket, og hun fik opkastninger og diarré. Man konstaterede, at hun havde tarminfektion med såkaldte clostridium bakterier, og iværksatte medicinsk behandling. Man vurderede desuden, at hun var for svækket til at gennemgå yderligere kemoterapi.

Kvinden afgik ved døden et par måneder senere.

De efterladte anmeldte forløbet til Patienterstatningen. De mente, at kvinden var blevet inficeret med clostridium bakterier på sygehuset, og at det havde svækket hende yderligere og fremskyndet hendes død.

Patienterstatningen vurderede, at clostridium bakterierne ikke med overvejende sandsynlighed var påført ved behandlingen. Der blev lagt vægt på, at der ifølge sygehusets oplysninger ikke var udbrud af clostridium under kvindens indlæggelse.

Der blev også lagt vægt på, at clostridium er en almindeligt forekommende bakterie i tarmfloraen, som typisk aktiveres i forbindelse med tilstande med svækket immunforsvar og efter behandling med antibiotika. Kvindens immunforsvar var blandt andet svækket som følge af behandlingen for kræftsygdommen.

Patienterstatningen vurderede derfor, at tarminfektionen med overvejende sandsynlighed var en følge af kvindens egne forhold, og ikke en følge af behandlingen. Da kvinden dermed ikke var påført skade ved behandlingen, blev der givet afslag på erstatning til dødsboet.

Afgørelsesdato: 23. oktober 2015