Sagsnummer 13-8370

Ankefrist udsat på grund af fejl i mailadresse

16-06-2016

En 80-årig mand anmeldte en skade opstået i forbindelse med en operation i blæren. Patienterstatningen vurderede, at der ikke var sket en skade ved behandlingen, og afviste derfor sagen.

Både patienten og fuldmagtshaveren var tilmeldt Patienterstatningens digitale selvbetjeningsløsning (Netservice). Afgørelsen blev derfor sendt elektronisk samtidig med, at der blev sendt en mail til parterne med besked om afgørelsen.

Et år efter, at afgørelsen var truffet, ringede patienten for at spørge til sagen. Det viste sig, at han ikke havde fået besked om afgørelsen, fordi Patienterstatningen havde noteret forkerte mailadresser på sagen.

Patienterstatningen sendte herefter kopi af afgørelsen til både patienten og fuldmagtshaveren med almindeligt brev. Der blev samtidig gjort opmærksom på, at afgørelsen kunne ankes inden 3 måneder efter modtagelsen af det sidste brev.

Patienterstatningen har efterfølgende indført en ny procedure, der sikrer, at mailadresser bliver noteret korrekt på sagerne.

Afgørelsesdato: 29. august 2014