Sagsnummer 15-7739

Alternativ behandler ikke omfattet af loven

16-06-2016

En 54-årig kvinde anmeldte et erstatningskrav efter behandling på en privatklinik, hvor hun var blevet sat i behandling med receptmedicin og kosttilskud på baggrund af nogle blod- og urinprøver. Det viste sig senere, at de prøvesvar, hun havde fået kopi af, ikke vedrørte hende, men en anden patient. Hun mistede derfor tilliden til klinikken og ønskede at få sine penge tilbage.

Klinikkens daglige leder var alternativ behandler, og der var ingen autoriserede sundhedspersoner tilknyttet klinikken. Da behandlingen dermed ikke var udført af en autoriseret sundhedsperson eller under ansvar af en autoriseret sundhedsperson, var behandlingen ikke omfattet af lovens dækningsområde.

Patienterstatningen afviste derfor sagen efter KEL § 19 og henviste kvinden til at rejse et erstatningskrav mod klinikken efter de almindelige erstatningsretlige regler.

Selvom behandlingen havde været omfattet af loven, havde kvinden ikke kunnet få erstattet udgifterne til selve behandlingen på klinikken. Dette skyldes, at Patienterstatningen ikke tager stilling til det kontraktretlige forhold mellem patienten og behandleren.

Afgørelsesdato: 5. oktober 2015