Sagsnummer 13-10048

Patient modsatte sig udlevering af journal – sagen derfor afgjort på det foreliggende grundlag

23-04-2015

En 44-årig kvinde søgte erstatning, fordi hun mente, at hendes depression var blevet forværret som følge af en indlæggelse på lukket afsnit på psykiatrisk afdeling. Hun forbød imidlertid sin praktiserende psykiater at sende journaler til Patienterstatningen, så der var ingen dokumentation for hendes tilstand før og efter indlæggelsen.

Det fremgik i øvrigt af sygehusets indlæggelsesjournal, at kvinden frivilligt var blevet indlagt på lukket afsnit på grund af selvmordstanker, og at hun ikke havde selvmordstanker, da hun blev udskrevet dagen efter.

Patienten blev telefonisk informeret om, at sagen ville blive afgjort på det foreliggende grundlag. Dette samtykkede hun i, og hun fastholdt samtidig, at journalen fra hendes psykiater ikke måtte indgå i Patienterstatningens sagsbehandling.

Ud fra de foreliggende oplysninger vurderede Patienterstatningen, at det ikke var overvejende sandsynligt, at indlæggelsen på lukket afsnit havde forværret patientens tilstand. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1.

Afgørelsesdato: 2. juni 2014