Sagsnummer 14-0126

Ikke erstatning for POTS i forbindelse med HPV-vaccine

23-04-2015

En 27-årig kvinde blev vaccineret med Gardasil mod livmoderhalskræft (HPV-vaccine). Nogle uger efter den anden vaccination oplevede hun ømhed i den arm, hun var blevet stukket i. Nogle uger efter oplevede hun smerter i både venstre og højre albue. Hun blev undersøgt hos en neurolog, der vurderede, at hun havde tennisalbuer på begge sider, og at det var en belastningsskade.

Kvinden kom til yderligere udredning hos en reumatolog, hvor ultralyd og MR-scanning ikke viste tegn til tennisalbue. Reumatologen stillede diagnosen fibromyalgi og vurderede, at generne i albuerne skyldtes, at hun var hypermobil.

Nogle måneder senere stillede en anden læge diagnosen postural ortostatisk takykardisyndrom (POTS). Diagnosen blev stillet lidt over et år efter den sidste vaccination.

Patienterstatningen vurderede, at der ikke var årsagssammenhæng mellem HPV-vaccinen med Gardasil og de anmeldte gener.

Patienterstatningen lagde vægt på, at Gardasil kan give anledning til led- og muskelsmerter, men at vedvarende smerter ikke er en bivirkning til Gardasil. Patienterstatningen lagde også vægt på, at fibromyalgi og POTS ikke er beskrevet i det officielle produktresumé for Gardasil. Derudover lagde Patienterstatningen vægt på, at der ikke er lægelige holdepunkter for årsagssammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte gener. EU’s bivirkningskomité vurderede i december 2014, at en sammenhæng mellem POTS og Gardasil på daværende tidspunkt hverken kunne be- eller afkræftes.

Afgørelsesdato: 11. januar 2015