Sagsnummer 14-5349

Ikke erstatning for dødsfald efter patientens fravalg af dialysebehandling

23-04-2015

En 76-årig kvinde havde tidligere fået erstatning for en lægemiddelskade, fordi hun havde fået nedsat nyrefunktion som følge af egenskaber ved et lægemiddel.

Patienten afgik senere ved døden, og de pårørende bad om at få sagen genoptaget, da de mente, at dødsfaldet skyldtes den tidligere anerkendte skade.

Det fremgik af oplysningerne, at patientens nyreskade nogle år forinden var blevet forværret, så hun var kommet i dialysebehandling. Det fremgik dog også, at dødsfaldet skyldtes, at patienten havde fravalgt dialysebehandlingen, fordi hun ikke længere ønskede denne behandling. Hun var blevet grundigt informeret om, at et ophør med behandlingen ville betyde en betragtelig forkortet levetid, og hun var indforstået med, at der ikke ville blive tilbudt anden behandling end livsforlængende behandling.  

Patienterstatningen vurderede på den baggrund, at dødsfaldet ikke var en direkte følge af den anerkendte skade, men derimod en følge af, at patienten bevidst havde fravalgt den nødvendige behandling. Patienterstatningen afviste derfor at genoptage sagen og erstatte dødsfaldet.

Der blev også givet afslag på yderligere godtgørelse for varigt mén, selvom nyreskaden var blevet forværret. Begrundelsen var, at patienten havde haft kendskab til forværringen i mere end 3 år, før de pårørende søgte om at få genoptaget sagen. Dette forhold var derfor forældet, jf. KEL § 60, stk. 1.

Afgørelsesdato: 17. juli 2014