Sagsnummer 11-1617

Ikke årsagssammenhæng mellem smerter og operation

26-09-2014

En 54-årig kvinde udviklede svære smerter efter en hofteoperation. Der var klar tidsmæssig sammenhæng mellem smerterne og operationen. Der var dog ingen sikker årsag til smerterne, da der ikke var blevet beskadiget nerver eller opstået komplikationer i form af blodansamling, infektion eller lignende.

Patienterstatningen vurderede, at smerterne ikke med overvejende sandsynlighed var udløst af operationen. Der blev derfor givet afslag på erstatning.

Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Som afgørelsen viser, er det ikke tilstrækkeligt til at udløse erstatning, at der er en klar tidsmæssig sammenhæng mellem behandlingen og patientens efterfølgende gener. Det er en betingelse, at det ud fra en lægelig vurdering er overvejende sandsynligt, at der er årsagssammenhæng mellem behandlingen og generne.

Afgørelsesdato: 14. februar 2013