Sagsnummer 13-1586

Skade under behandling i lægebemandet helikopter

01-06-2014

En 68-årig kvinde blev transporteret fra en ø til nærmeste sygehus i en lægebemandet redningshelikopter. Kvinden fik hjertestop under transporten, og man måtte derfor foretage akut intubation og give hjertemassage. Under denne behandling skete der skade på nogle tænder. Kvinden anmeldte tandskaden til Patienterstatningen.   

Transporten blev foretaget af en redningshelikopter fra forsvaret, som foretager ambulanceflyvninger for regionernes præhospitale beredskab. Behandlingen var derfor omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19, stk. 1, nr. 2.   

Tandskaden blev dog afvist, da den ikke var alvorlig nok set i forhold til, at kvinden blev behandlet for hjertestop.

Afgørelsesdato: 20. august 2013