Sagsnummer 13-4362

Krænkelse udløste ikke ret til erstatning

18-11-2013

En 53-årig mand søgte erstatning, fordi der uden hans tilladelse havde været en erhvervspraktikant til stede, da han fik foretaget en hjerteskanning. Patienten anførte, at han følte sig ydmyget, og at hans personlige grænser var blevet overtrådt som følge af erhvervspraktikantens tilstedeværelse. 

Patienterstatningen vurderede, at patienten ikke var blevet påført skade som følge af, at der havde været en erhvervspraktikant til stede under hjerteskanningen. Der var heller ikke opstået skade ved selve skanningen eller behandlingen i øvrigt. Den krænkelse, patienten havde følt under skanningen, berettigede ikke i sig selv til erstatning.

Afgørelsesdato: 18. juni 2013