Sagsnummer 10-0379

Ikke erstatning for udgifter til ombygning af hjemmet

18-11-2013

En 65-årig kvinde fik en rygmarvslæsion efter en rygoperation og fik blandt andet nedsat gangfunktion. Hun rejste krav om erstatning for udgifter til ombygning af hjemmet, indkøb af senge, gardiner, malerarbejde, omlægning af have og terrasse, ombygning af garage m.v.

Efter EAL § 1 ydes der erstatning for helbredelsesudgifter og andet tab. Det er en betingelse, at der er tale om rimelige og nødvendige udgifter afholdt som følge af skaden. Udgangspunktet for bestemmelsen er udgifter til helbredelse af skadens følger.

Patienten blev henvist til at søge om at få dækket sine udgifter til ombygning af hjemmet gennem kommunen. Patienterstatningen vurderede desuden, at udgifterne til indløb af senge, gardiner m.v. ikke var rimelige og nødvendige udgifter som følge af skaden. Der blev derfor givet afslag på erstatning for udgifterne.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte afgørelsen.

Afgørelsesdato: 31. august 2012