Sagsnummer 10-4375

Fejltolkning af skanningsbilleder i udlandet omfattet af loven

17-11-2013

En 53-årig mand fik på et dansk sygehus foretaget skanning af underlivet (abdomen). I stedet for selv at vurdere skanningsbillerne sendte sygehuset billederne til et udenlandsk firma, hvor man overså nogle forandringer på blæren. Det viste sig senere at dreje sig om kræft, som man ville have diagnosticeret tidligere, hvis skanningsbillederne var blevet vurderet korrekt. 

Da vurderingen af skanningsbillederne var foretaget i udlandet på vegne af det danske sygehus, var sagen omfattet af klage- og erstatningslovens dækningsområde. Patienten blev derfor tilkendt erstatning som følge af, at hans kræftsygdom blev diagnosticeret for sent.

Afgørelsesdato: 30. maj 2013