Sagsnummer 13-4195

Fald under hjemtransport med Falck ikke omfattet af loven

18-11-2013

En 46-årig kvinde havde været indlagt til behandling for en diskusprolaps og blev transporteret hjem af Falck. Under hjemtransporten faldt hun ned af båren. Patienten anmeldte til Patienterstatningen, at hun havde fået svære rygsmerter som følge af uheldet.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at uheldet skete, mens patienten var i Falcks varetægt. Ansvaret for uheldet påhvilede derfor Falck, og patienten blev henvist til at rejse sit krav over for Falck.

Efter loven kan der ydes erstatning for skader opstået i forbindelse med uheld, hvis uheldet er sket inden for sygehusets geografiske område. Det er desuden en betingelse, at sygehuset er ansvarlig for uheldet efter de almindelige erstatningsretlige regler. Uheld opstået uden for sygehusets geografiske område er ikke omfattet af loven. Sagen blev derfor afvist.

Afgørelsen er tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 6. juni 2013