Sagsnummer 10-6135

Ikke erhvervsevnetab til pensionist

13-05-2013

En 64-årig kvinde fik anerkendt en skade opstået under en operation i skulderen. Patienten modtog efterløn på skadetidspunktet og blev senere folkepensionist. Under sagen oplyste patienten, at hun mente, at hendes erhvervsevne var nedsat som følge af skaden, da hun ikke længere kunne passe sit multihandicappede barnebarn.  

Det fremgik af oplysningerne, at barnebarnet var ca. 20 år og boede på en døgninstitution. Patienten passede hende regelmæssigt i weekender, ferier og på helligdage.  

Patienterstatningen vurderede, at pasningen af barnebarnet ikke kunne sidestilles med et arbejde af egentlig erhvervsmæssig karakter. Der blev derfor givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab.

Afgørelsesdato: 3. august 2012