Sagsnummer 06-0053

Overgang til efterløn udløste ikke erstatning for erhvervsevnetab

14-01-2013

En 61-årig kvinde blev opereret for en ryglidelse og blev i den forbindelse påført en delvis lammelse af foden. Før skaden havde patienten arbejdet som social- og sundhedsassistent, men hun måtte stoppe med at arbejde og overgik i stedet til efterløn.

Patienterstatningen var opmærksom på, at patienten havde arbejdet med sine ryggener i 5 år. Generne var imidlertid tiltaget væsentligt op til operationen, der ikke afhjalp generne. Patienterstatningen vurderede derfor, at overgangen til efterløn ikke var en følge af skaden, men derimod en følge af grundlidelsen. Der blev derfor givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. Sagen blev herefter indbragt for domstolene, og både byretten og landsretten stadfæstede afgørelsen (Østre Landsrets dom af 28. marts 2012, 10. afd., sag nr. B-180-10).

Afgørelsesdato: 11. januar 2008