Sagsnummer 10-0256/10-1009

Nerveskade efter fjernelse af modermærkekræft ikke en alvorlig skade

27-08-2013

En 46-årig mand fik fjernet et modermærke på halsen. Han fik senere fjernet yderligere væv omkring området samt foretaget biopsi. Der opstod i den forbindelse en nerveskade, som udløste smerter ud i skulderen og ned i armen. 

Patienterstatningen vurderede, at skaden ikke var alvorlig nok til at udløse erstatning, sammenlignet med den alvorlige grundsygdom. Sagen blev derfor afvist efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4. 

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Sagen blev herefter indbragt for domstolene. Patientens advokat gjorde gældende, at skaden ikke skulle sammenholdes med den ubehandlede grundsygdom (modermærkekræft), da modermærket var fjernet ved et tidligere indgreb, og da der ikke senere var konstateret spredning af sygdommen. 

Byretten lagde til grund, at det indgreb, hvor nerveskaden opstod, var en nødvendig opfølgning på fjernelsen af modermærket og et led i behandlingen af kræften. Det ville derfor have været en alvorlig fejl, hvis indgrebet ikke var blevet foretaget. Retten var desuden enig i, at skaden skulle sættes i forhold til grundsygdommen, modermærkekræft, og at skaden herefter ikke var alvorlig nok til at udløse erstatning (dom af 30. november 2012 fra Retten i Odense, 8. afd., sag nr. BS 8-2529/2011). 

Afgørelsesdato: 19. januar 2011