Sagsnummer 11-6088

Manglende samtykke berettiger ikke i sig selv til erstatning

27-08-2013

En 34-årig mand havde som barn fået en ætsningsskade i mundhulen og havde siden haft problemer med at åbne munden på grund af arvæv. Han gennemgik gennem årene flere operationer med korrektion af arvævet for at bedre mundåbningen.

En af operationerne medførte, at patienten fik et stort ar i ansigtet. Det fremgik af journalen, at man oprindeligt havde aftalt en bestemt operationsteknik, men under indgrebet viste det sig nødvendigt at anvende en anden teknik, som udløste det store ar.  

I sin anmeldelse til Patienterstatningen anførte patienten, at han ikke forud for operationen var blevet informeret om, at han ville få et stort ar i ansigtet.  

Patienterstatningen vurderede, at der var god indikation for at foretage den korrigerende operation, og at indgrebet blev udført efter gældende retningslinjer. Arret i ansigtet var en tilsigtet følge af operationen og kunne derfor ikke betragtes som en skade. Det forhold, at patienten ikke var blevet informeret om, at han ville få et stort ar i ansigtet, udløste ikke i sig selv ret til erstatning.  

Patienten indbragte sagen for Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte afgørelsen. Nævnet bemærkede, at manglende samtykke til en operation ikke er omfattet af klage- og erstatningsloven.  

Afgørelsen viser, at det forhold, at en patient ikke har givet samtykke til en given behandling eller ikke er blevet tilstrækkeligt informeret om behandlingen og følgerne af denne, ikke i sig selv berettiger til erstatning. Det er derimod en betingelse, at der er sket en egentlig skade. Erstatning kan således kun komme på tale, hvis det er overvejende sandsynligt, at patienten efter tilstrækkelig information om behandlingen havde undladt at give sit samtykke, og eventuelle skadesfølger derved med overvejende sandsynlighed ville være undgået.  

I den konkrete sag vurderede både Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen, at der var god indikation for at foretage den pågældende operation, også selvom det var nødvendigt at ændre til en anden teknik end aftalt. At patienten derved fik et stort ar i ansigtet, kunne ikke betragtes som en skade.

Afgørelsesdato: 21. maj 2012