Sagsnummer 10-1127

Ikke erstatning for tandskade opstået under bedøvelse

27-08-2013

En 69-årig mand skulle opereres for kræft og skulle i den forbindelse i fuld bedøvelse. Under anlæggelsen af bedøvelsen skete der en skade, da en tand knækkede, og en tandbro blev revet løs. 

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard. Der blev lagt vægt på, at patienten før operationen havde oplyst, at han havde egne faste tænder. Han havde ikke oplyst, at han havde en tandbro. Patienterstatningen mente derfor ikke, at sygehuset burde have anvendt tandbeskytter under anlæggelsen af bedøvelsen. 

Sagen blev derfor afvist, både efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1, og efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4, da skaden ikke var alvorlig sammenlignet med kræftsygdommen.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen, og patienten indbragte herefter sagen for domstolene. Under retssagen udtalte Retslægerådet, at sygehuset var berettiget til at gå ud fra, at patienten havde egne faste tænder, da dette stemte med patientens oplysninger. Det var således i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, at sygehuset under disse forhold havde undladt at anvende tandbeskytter. Byretten stadfæstede derfor afgørelsen (dom af 20. november 2012 fra Retten i Hjørring, sag nr. BS 3-733/2011).

Afgørelsesdato: 30. juni 2010