Sagsnummer 08-0528

Begravelsesomkostninger afholdt af boet ikke indeholdt i overgangsbeløbet

27-09-2011

En 51-årig mand fik forsinket sin kræftdiagnose og afgik senere ved døden som følge af behandlingsforsinkelsen. Sagen blev anerkendt efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Der blev ydet erstatning for forsørgertab og overgangsbeløb til den efterlevende ægtefælle. Det fremgik af sagen, at nogle af udgifterne til begravelsen var blevet afholdt af ægtefællen, mens resten var blevet afholdt af boet. De udgifter, som boet havde afholdt, blev erstattet efter EAL § 12, mens de udgifter, som ægtefællen havde afholdt, blev anset for at være indeholdt i overgangsbeløbet, jf. EAL § 14a.

Se også 03-0975 og 04-4030

Afgørelsesdato: 27. januar 2011