Sagsnummer 04-4030

Begravelsesudgifter og overgangsbeløb

29-06-2009

En mand døde ved en ulykke på vej til hospitalet for at give blod. Efter de særlige regler, der gælder for bloddonorer, var denne ulykke omfattet af lov om patientforsikring. Den efterladte samlever var berettiget til erstatning for tab af forsørger samt til overgangsbeløb. 2 børn af tidligere ægteskab var også berettiget til forsørgertabserstatning. Boet efter afdøde havde afholdt begravelsesudgifterne, og disse blev også erstattet.

Efter § 14a kan der ikke udbetales erstatning for udgifter til begravelse, når den, der har afholdt udgifterne, også har modtaget overgangsbeløb. Patienterstatningen vurderede imidlertid, at den efterladte samlever ikke kunne siges at være identisk med boet efter afdøde, og derfor blev begravelsesudgifterne erstattet. Afgørelsen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

For lignende sager se 08-0528 og 03-0975.

Afgørelsesdato: 4. maj 2005