Sagsnummer 10-3514

Forsinket behandling af p-pille-skade

14-11-2011

En kvinde på 41 år mødte op hos egen læge, fordi hun i nogle dage havde følt sig forpustet, når hun anstrengte sig. Hun hostede også lidt. Hun var kendt med forhøjet blodtryk og forhøjet kolesteroltal. Hun havde taget p-piller i mange år.

Egen læge målte blodtrykket, der var 130/95, og tog blodprøver 14 dage senere mødte patienten op igen med uændrede gener. Hun blev henvist til røntgen samme dag. Røntgenundersøgelsen viste normale forhold. Det blev aftalt, at patienten skulle komme igen cirka en uge efter.

Patienten faldt dog inden da om i hjemmet, og fik hjertestop på vej til hospitalet. En CT-skanning viste blodpropper i lungerne, og man planlagde overflytning til et andet hospital. Inden overflytningen opstod fornyet kredsløbskollaps, hvorefter patienten døde.

Patienterstatningen anerkendte skaden, idet erfaren specialiststandard havde tilsagt, at egen læge umiddelbart efter modtagelsen af røntgenundersøgelsen havde fået mistanke om blodprop i lungerne og derefter havde henvist patienten til yderligere udredning. Der blev lagt vægt på, at pludseligt opstået vejrtrækningsbesvær og et upåfaldende røntgen af thorax kan være tegn på blodprop i lungerne. Det var Patienterstatningens vurdering, at en tidligere iværksat behandling med overvejende sandsynlighed ville have forhindret dødsfaldet.

Patienterstatningen vurderede, at det var overvejende sandsynligt, at der var en årsagssammenhæng mellem udviklingen af blodpropperne og p-pillerne.

Afgørelsesdato: 21. marts 2011