Sagsnummer 10-0077

Unødvendig skulderoperation

20-06-2011

En 49-årig mand blev undersøgt på et privathospital, da patienten gennem længere tid havde haft problemer i højre skulder og albueled. Lægen konkluderede bl.a., at der var ømhed omkring nakke- og skuldermuskulaturen på højre side og ømhed ved leddet mellem kravebenet og skulderhøjden (AC-leddet).

Patienten fik foretaget en MR-skanning, der viste slidgigt i AC-leddet og tegn på skade i senen på skulderens forside. Man vurderede, at der var grundlag for at lave en pladsskabende kikkertoperation. Ved operationen fjernede man en betændt slimsæk og en del af knoglen i AC-leddet.

Da der efter operationen fortsat var ømhed omkring AC-leddet, men ellers normale forhold, foretog man en åben operation i skulderen, hvor man fjernede 3 mm af kravebenet.

Efter operationen havde patienten mange smerter i skulderen og havde svært ved at bruge højre arm. Der var indskrænket bevægelighed af højre skulder. En MR-skanning viste, at patienten havde en mindre seneskade.

Patienterstatningen anerkendte skaden med henvisning til specialistreglen, i det en erfaren specialist i første omgang vil have behandlet skuldersmerterne med blokader og fysioterapi. Kun hvis dette ikke havde effekt skulle man have udført den pladsskabende operation.

Den anden operation burde heller ikke have været iværksat uden forudgående røntgenundersøgelse og blokadebehandling.

Patienterstatningen vurderede, at patienten med overvejende sandsynlighed ville have undgået mindst en af operationerne og en del af generne, hvis behandlingen havde været optimal (specialistreglen).

Afgørelsesdato: 3. juni 2010